Tiếp tục một tháng 3 sôi động và cuồng nhiệt, Hùng Bá mời đồng đạo tham gia vào các sự kiện hấp dẫn chào mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 8.3 với chuỗi hoạt đông như: Quốc tế Phụ Nữ, Hộp quà huy hoàng, Hộp quà rực rỡ, Cây kim tiền,...

HOẠT ĐỘNG: "CHÍ TÔN LỆNH BÀI"

Thời gian

- Bắt đầu: Sau bảo trì ngày 07/03/2013.

- Kết thúc: 23h59 ngày 20/03/2013.

Nội dung

Trong thời gian diễn ra sự kiện, tất cả người chơi đạt đủ yêu cầu sẽ nhận được 1 loại Lệnh Bài từ hệ thống:

Yêu Cầu Lệnh bài Hình ảnh Số lượng Tính chất
Đẳng cấp từ 35 đến 48 Tân Thủ Lệnh 80 Vật phẩm khóa
Đẳng cấp từ 49 đến 58 Cao Thủ Lệnh 80
Đẳng cấp từ 59 đến 68 Chí Tôn Lệnh 80

Ghi chú: Mỗi người chơi chỉ nhận được một lần lệnh bài tại các mốc yêu cầu (tối đa mỗi đồng đạo chỉ nhận được 80 Tân Thủ Lệnh, 80 Cao Thủ Lệnh, 80 Chí Tôn Lệnh)

- khi nhấn 2 lần vào vật phẩm Tân Thủ Lệnh, Cao Thủ Lệnh, Chí Tôn Lệnh sẽ mở ra giao diện Hoạt Động trong Lò Luyện. Vào giao diện lò luyện để đổi lấy Bạch Chân Đơn, Huyền Chân Đơn Huyết Chân Đơn.

Giao diện hoạt động Chí Tôn Lệnh Bài

Hướng dẫn đổi các vật phẩm quý của hoạt động trong giao diện Lò Luyện

Nội dung phần thưởng

    • - Khi sử dụng Bạch Chân Đơn sẽ nhận được các phần thưởng bên dưới:
Vật phẩm Số lượng Hình ảnh Công dụng Tính chất
Lời Chúc Của Hỏa Thần 10 Sử dụng nhận 1,000,000 kinh nghiệm Vật phẩm khóa
Vòng Xoay May Mắn 5 Sử dụng mở ra Vòng Xoay May Mắn
Bùa Kinh Nghiệm - nhỏ 3 Sử dụng tăng 1.5 kinh nghiệm trong 1 tiếng
Bùa Kinh Nghiệm Thú Cưng - Sơ 3 Sử dụng tăng 50% kinh nghiệm thú cưng trong 1 giờ
Thức Ăn Thú Cưng - Trung 2 Sử dụng tăng 250 điểm vui vẻ cho thú cưng
Hộp Đá Quý Lv1 2 Sử dụng nhận được ngẫu nhiên đá quý lv1

- Khi sử dụng Huyết Chân Đơn sẽ nhận được các phần thưởng bên dưới:

Vật phẩm Số lượng Hình ảnh Công dụng Tính chất
Lời Chúc Của Hỏa Thần 30 Sử dụng nhận 1,000,000 kinh nghiệm Vật phẩm khóa
Vòng Xoay May Mắn 10 Sử dụng mở ra Vòng Xoay May Mắn
Bùa Kinh Nghiệm - nhỏ 6 Sử dụng tăng 1.5 kinh nghiệm trong 1 tiếng
Bùa Kinh Nghiệm Thú Cưng - Sơ 6 Sử dụng tăng 50% kinh nghiệm thú cưng trong 1 giờ
Thức Ăn Thú Cưng - Trung 4 Sử dụng tăng 250 điểm vui vẻ cho thú cưng
Hộp Đá Quý Lv1 4 Sử dụng nhận được ngẫu nhiên đá quý lv1

- Khi sử dụng Huyền Chân Đơn sẽ nhận được các phần thưởng bên dưới:

Vật phẩm Số lượng Hình ảnh Công dụng Tính chất
Lời Chúc Của Hỏa Thần 90 Sử dụng nhận 1,000,000 kinh nghiệm Vật phẩm khóa
Vòng Xoay May Mắn 15 Sử dụng mở ra Vòng Xoay May Mắn
Bùa Kinh Nghiệm - trung 6 Sử dụng tăng 1.5 kinh nghiệm trong 6 tiếng
Bùa Kinh Nghiệm Thú Cưng - trung 6 Sử dụng tăng 50% kinh nghiệm thú cưng trong 6 giờ
Thức Ăn Thú Cưng - Trung 8 Sử dụng tăng 250 điểm vui vẻ cho thú cưng
Hộp Đá Quý Lv2 4 Sử dụng nhận được ngẫu nhiên đá quý lv2

Ghi chú

- Các vật phẩm: Tân Thủ Lệnh, Cao Thủ Lệnh và Chí Tôn Lệnh và các loại Chân Đơn có hạn sử dụng đến 23h59' ngày 20/03/2013.