Tham gia bôn tẩu tại máy chủ mới "Cày Cuốc 2 - Không Nạp Thẻ", ngoài việc được thỏa chí tung hoành mà "không cần phải nạp thẻ" cùng các bằng hữu trên giang hồ thông qua các Hoạt Động Đua Top vô cùng sôi động, quý đồng đạo còn nhận được rất nhiều quà tặng miễn phí cực hấp dẫn và giá trị từ hệ thống thư của thế giới Hùng Bá Thiên Hạ.

TÚI QUÀ TRƯỞNG THÀNH

 • Thời gian: Bắt đầu từ khi mở máy chủ Cày Cuốc 2 - Không Nạp Thẻ.
 • Đối tượng: Tất cả nhân vật tại Cày Cuốc 2 - Không Nạp Thẻ.
 • Nội dung hoạt động:
  • Hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên sau khi khởi tạo nhân vật:
  • Hùng Bá

  • Cứ mỗi khi đạt 10 cấp đồng đạo sẽ nhận được phần thưởng tương ứng bên dưới:
  • Hùng Bá

 • Phần thưởng:
 • Đẳng cấp Phần thưởng Hình ảnh
  1 Bộ trang bị Cấp 10 Hùng Bá
  Kim Sáng Dược x50
  Mật Tửu x50
  Nguyên Bảo Khóa x50
  Vàng Khóa x1.000
  Quà Trưởng Thành Lv10
  10 Bộ trang bị Cấp 20 Hùng Bá
  Túi Khí Huyết - Nhỏ x1
  Túi Nội Lực - Nhỏ x1
  Nguyên Bảo Khóa x50
  Vàng Khóa x5.000
  Quà Trưởng Thành Lv20
  20 Túi Khí Huyết - Nhỏ x1 Hùng Bá
  Túi Nội Lực - Nhỏ x1
  Thức Ăn Thú Cưng - Nhỏ x5
  Bùa Kinh Nghiệm - Sơ x1
  Kèn Phi Thiên x3
  Phi Thiên Ngoa x10
  Nguyên Bảo Khóa x50
  Vàng Khóa x8.000
  Quà Trưởng Thành Lv30
  30 Lưu Tinh Thiết - Sơ x3 Hùng Bá
  Bách Luyện Cang - Sơ x3
  Bùa Tăng Mạch x1
  Bùa Tư Thú x1
  Hoạt Lạc Đơn x100
  Trúc Dịp Thanh x100
  Nguyên Bảo Khóa x50
  Vàng Khóa x13.000
  Quà Trưởng Thành Lv40
  40 Túi Khí Huyết - Trung x2 Hùng Bá
  Túi Nội Lực - Trung x2
  Bùa Kinh Nghiệm - Trung x2
  Thức Ăn Thú Cưng - Trung x5
  Đại Bổ Hoàn x100
  Hạnh Hoa Thôn x100
  Nguyên Bảo Khóa x50
  Vàng Khóa x25.000
  Quà Trưởng Thành Lv50
  50 Lưu Tinh Thiết - Trung x5 Hùng Bá
  Bách Luyện Cang - Trung x5
  Bùa Cường Hóa x3
  Tục Mệnh Cao x100
  Nữ Nhi Hồng x100
  Nguyên Bảo Khóa x50
  Vàng Khóa x40.000
  Quà Trưởng Thành Lv60
  60 Đá Tẩy Luyện - Tím x1 Hùng Bá
  Đá Giám Định - Tím x1
  Túi Khí Huyết - Lớn x1
  Túi Nội Lực - Lớn x1
  Hộ Tâm Đơn x100
  Thanh Tâm Đường x100
  Nguyên Bảo Khóa x50
  Vàng Khóa x60.000

 • Công dụng của phần thưởng:
Vật phẩm Công dụng
 • Bộ trang bị Cấp 10
 • Bộ trang bị Cấp 20
Dùng để trang bị lên nhân vật
 • Kim Sáng Dược
 • Túi Khí Huyết - Nhỏ
 • Hoạt Lạc Đơn
 • Túi Khí Huyết Trung
 • Tục Mệnh Cao
 • Hộ Tâm Đơn
 • Túi Khí Huyết - Lớn
Dùng để hồi phục sinh lực bản thân
 • Mật Tửu
 • Túi Nội Lực - Nhỏ
 • Trúc Dịp Thanh
 • Túi Nội Lực - Trung
 • Nữ Nhi Hồng
 • Thanh Tâm Đường
 • Túi Nội Lực - Lớn
Dùng để hồi phục nội lực bản thân
 • Thức Ăn Thú Cưng - Nhỏ
 • Thức Ăn Thú Cưng - Trung
Dùng để tăng điểm vui vẻ cho Thú Cưng
 • Lưu Tinh Thiết - Sơ
 • Bách Luyện Cang - Sơ
 • Lưu Tinh Thiết - Trung
 • Bách Luyện Cang - Trung
Dùng để cường hóa vũ khí, trang bị, trang sức, Thú Cưỡi, ngoại trang
 • Bùa Cường Hóa
Dùng để tăng 5% may mắn khi cường hóa
 • Đá Tẩy Luyện - Tím
Dùng để tẩy luyện ngoại trang
 • Đá Giám Định - Tím
Dùng để giám định trang bị tím
 • Bùa Tăng Mạch
Dùng để tăng điểm gân cốt kinh mạch
 • Bùa Tư Thú
Dùng để tăng điểm tư chất thú cưng
 • Bùa Kinh Nghiệm - Sơ
Sử dụng nhận hiệu quả nhân 1.5 kinh nghiệm trong 1 giờ
 • Kèn Phi Thiên
Dùng để hét to trên kênh thế giới
 • Phi Thiên Ngoa
Dùng để truyền tống đến địa điểm mình muốn trên bản đồ
 • Nguyên Bảo Khóa
Dùng để mua đồ tại cửa hàng Nguyên Bảo Khóa
 • Vàng Khóa
Dùng để mua vật phẩm hoặc tham gia tính năng

 

Hùng Bá Thiên Hạ - webgame mới và đông vui nhất Việt Nam. Hãy sẵn sàng trải nghiệm!