PHẦN THƯỞNG

Tham gia PikaBá, người chơi sẽ nhận được các phần thưởng theo danh sách bên dưới:

Phần thưởng

  • Phần thưởng được tính sau khi kết thúc mỗi vòng chơi, người chơi có thể nhận sau khi đã qua hết tất cả các vòng.
Vòng Phần thưởng Số lượng Xác suất nhận được
1 Nguyên Bảo hoặc Tiền Vàng Nguyên Bảo (khóa): 30 Ngẫu nhiên nhận được
Tiền Vàng (khóa): 75.000
2 Nguyên Bảo hoặc Tiền Vàng Nguyên Bảo (khóa): 30
Tiền Vàng (khóa): 75.000
3 Nguyên Bảo hoặc Tiền Vàng Nguyên Bảo (khóa): 30
Tiền Vàng (khóa): 75.000
4 Nguyên Bảo hoặc Tiền Vàng Nguyên Bảo (khóa): 30
Tiền Vàng (khóa): 75.000
5 Nguyên Bảo hoặc Tiền Vàng Nguyên Bảo (khóa): 30
Tiền Vàng (khóa): 75.000

Ghi chú

  • Mỗi ngày người chơi chỉ tham gia 1 lần duy nhất.
  • Phần thưởng tối đa cho 5 vòng chơi đầu tiên.
  • Mỗi tài khoản chỉ nhận 1 lần duy nhất Phần thưởng đặc biệt.
  • Phần thưởng đặc biệt dành tặng cho người chơi vượt qua vòng chơi thứ 6, và có số lượng giới hạn.